Home
Contact
Counselling
Coaching
Mijn Levensverhaal
Kosten

Mijn Levensverhaal

                             

Ik ben geboren en getogen in den Haag. 'Zo ik iets ben, ben ik Hagenaar', vrij naar Couperus. 

Ik ben 45 jaar, 6 jaar bij en 5 jaar getrouwd met Annemarie. Annemarie is groepsleerkracht op één van de Haagse Nutsscholen.

Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht bij de laatst overgebleven paters op het St. Janscollege nu Hofstad Lyceum.

Op mijn 18e ging ik economie studeren in Rotterdam, hier kwam ik voor het eerst in aanraking met computers. In die tijd was je al specialist als je het woord computer kon spellen. Bij het ministerie van defensie heb ik mij verder bekwaamd in het gebruik en de ontwikkeling van computer software. Na een aantal jaren in de ambtenarij stapte ik over naar de toen voor mij aantrekkelijke en snelle wereld van de softwarehuizen. Het werk kwam er op neer dat je bij een grote instelling of bank werd gedetacheerd als IT Consultant. Hier werd mijn belangstelling voor het werken met mensen gewekt. De ene keer in de rol van projectleider, dan weer als systeemontwikkelaar of implementator (invoerder) van een afdeling overschrijdend systeem. Ik kreeg te maken met weerstand tegen veranderingen, motivatieproblemen van projectteam leden en afdelingsafschermend gedrag.

Toen een vriend mij vroeg of ik samen met hem het IT bedrijf van zijn vader wilde voortzetten en uitbouwen heb ik die kans aangegrepen. Na 10 jaar was dit bedrijf uitgegroeid tot een man of 20, maar toch knaagde een bepaalde vorm van ontevredenheid aan mij. Ik had het gevoel niet voldoende in staat te zijn, weliswaar naar mijn eigen maatstaf, om mensen te motiveren en te winnen voor mijn doelstellingen.

Ik ben uit dit bedrijf gestapt en ben samen met een andere partner een ander IT-bedrijf gestart dat Amerikaanse ERP software op de markt brengt in heel Europa. Aanvankelijk werkte ik weer  vanuit de gedachte, dat het mijn belangrijkste taak was de werknemers aan te sturen en te motiveren. Inmiddels heb ik daadwerkelijk geleerd dat het beter is om de werknemers c.q. teamleden van uit hun eigen innerlijke behoefte te stimuleren hun eigen ding te doen binnen de gemeenschappelijke bedrijfsdoelstelling. Dit is mijns inziens uiteindelijk in iedere organisatie van toepassing profit of non-profit. Inmiddels heb ik er voor gekozen mijn activiteiten in de IT-wereld af te bouwen en mijn kennis, kunde en levenservaring in te zetten bij Counselling en Coaching van mensen individueel of in groepen.  

De eigen innerlijke behoeften van mijn gesprekspartner staan dus centraal in mijn stijl van Counselling en Coaching, hier leg ik de link tussen mijn ervaring in het bedrijfsleven en het persoonlijke 1 op 1 Counsellen.  Mijn vertrekpunt is het humanistisch counsellen aangevuld met elementen uit RET en TA en NLP.   http://counselling.startkabel.nl en www.counselling.nl zijn websites waar u meer informatie over deze onderwerpen kunt vinden.     

Integriteit, Onpartijdigheid en Respect zijn voor mij basiswaarden in mijn leven en dus ook in mijn werk.

Ik onderwerp mij aan de beroepscode voor Counsellors en Coaches.

Deze code is te vinden op onderstaande link.

       Beroepscode